Maranathaschool

Coronamaatregelen en communicatie thuisonderwijs

Coronamaatregelen geldend op de Maranathaschool

 
In geval van nood bij positieve besmettingen en/of mogelijke besmettingen en/of u heeft dringend een luisterend oor nodig? Bel naar school 0172-520055;
 
Vrijdag 19 februari 2021

PLAN B
Per bouw beschrijven we hoe we omgaan met de mogelijke scenario's die we zouden kunnen tegenkomen in deze onzekere tijd. Zodra een scenario aan de hand is, wordt u bericht via Parro en de mail.

Mogelijke scenario's zijn: 
 • Leerkracht ziek of moet zich laten testen → RTC zoekt vervanger en/of collega leerkracht vervangt. 
 • Leerkracht ziek of moet zich laten testen → Er is geen vervanger
 • Leerkracht is in afwachting van een test of in quarantaine en niet ziek 
 • Leerling is in afwachting van een test of in quarantaine en niet ziek
 • Hele klas in quarantaine; inclusief de leerkracht
Zie hier de uitwerking per bouw
 
Zaterdag 6 februari 2021 (update per 12 & 17 februari 2021)

Geldende beslisboom
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

 
Vrijdag 5 februari 2021

We openen op 8 februari de deuren van onze school weer. Dat is best spannend voor ons en ook voor u. Heel fijn voor de kinderen en goed voor het onderwijs. Afgelopen dagen zijn we achter de schermen bezig geweest met het organiseren van die veiligheid zodat we uw kinderen weer kunnen ontvangen.

Kwaliteitskaart febr 2021
In de media worden de adviezen en de daadwerkelijke wettelijk verplichtingen regelmatig met elkaar verward. En daarom willen we u in de kwaliteitskaart vertellen hoe een aantal belangrijke zaken tot een week na de voorjaarsvakantie (5 maart) op onze school geregeld zijn.
U leest hier de kwaliteitskaart februari 2021 met erin alle uitwerkingen van onze school.

Het is een uitgebreid document dat als naslagwerk gebruikt kan worden. Het is handig de zaken die voor uw kind van belang zijn even goed te lezen. Andere onderdelen zijn dat pas belangrijk als het zover komt.

Brief van het bestuur en de maatregelenposter
Onze bestuurder Thea Janson heeft u een brief geschreven met de bestuursrichtlijnen. 
Deze vindt u hier. Daarbij verwijst zij naar een poster met de maatregelen op de scholen.
Op de poster staat de essentie van de maatregelen. Echter waar er keuzes zijn, maakt elke school haar eigen passende keuzes en legt dit uit waarom dit passend is in de kwaliteitskaart.

We doen wat haalbaar is en we passen ons aan aan de eventuele veranderende omstandigheden én… we gaan weer genieten van een mooi weerzien! 

 
Vrijdag 29 januari 2021

We weten uiteraard nog niet hoe lang deze lockdown gaat duren en we hopen van harte dat we op 8 februari de deuren weer mogen openen. Echter zeker is dat nog niet en dat betekent dat we er ook rekening mee moeten houden dat het nog langer gaat duren. Dat hopen we natuurlijk niet, maar op dit moment is nog niets zeker.
Afgelopen week ontvingen we meer verzoeken van ouders voor de noodopvang op woensdag. Dit gaan we dan ook organiseren vanaf februari, want we begrijpen best dat het voor u thuis steeds minder makkelijk wordt om een goede opvang voor uw kinderen te vinden.

De noodopvang vanaf 1 februari
De bezetting van de noodopvang is als volgt geregeld.
We werken meestal in 3 cohorten, mits we volgende bemensing hebben. Op de woensdag- en vrijdagochtend voegen we de cohorten 2 & 3 samen:
Cohort 1 (de kleuterbouw): deze kinderen worden opgevangen in KB-B en krijgen daar ondersteuning en toezicht van vaste medewerkers, te weten:
● maandag: juf Lizet
● dinsdag: juf Babette
● woensdag: juf Babette
● donderdag: juf Babette
● vrijdag: juf Joyce
Cohort 2 (de onderbouw; gr. 3/4): deze kinderen worden opgevangen in OB-4 en krijgen daar ondersteuning en toezicht van vaste medewerkers, te weten:
● maandag: juf Sabrina
● dinsdag: juf Sabrina
● woensdag: meester Harm
● donderdag: juf Lizet
● vrijdag: meester Harm
Cohort 3 (de bovenbouw; gr. 5-8): deze kinderen worden opgevangen in OB-3 of OB-4 en krijgen daar ondersteuning en toezicht van vaste medewerkers, te weten:
● maandag: bij juf Carla of in OB-4 bij juf Sabrina
● dinsdag: meester Wiebe
● woensdag: meester Harm in OB-4 (met cohort 2)
● donderdag: meester Wiebe
● vrijdag: meester Harm in OB-4 (met cohort 2)

 
Vrijdag 24 januari 2021

Flexibel rooster met vaste 'online' momenten

Uit de vele telefoongesprekken die wij met u hebben gehouden is ons nogmaals duidelijk geworden, hoe lastig alle ballen door u, als zelf ook thuiswerkende ouder naast begeleider van het schoolwerk, hoog worden gehouden. Vanuit de vorige lockdown-periode hadden we geleerd dat een flexibel rooster de ouders het meest ontlast. En dat is dan ook de reden dat wij hiervoor gekozen hebben. Leerlingen kunnen op een eigen tijd en tempo de instructiefilmpjes bekijken en dit ook 2 of 3 maal doen om zo toch de goede instructie te krijgen. Op deze wijze kunnen ouders hun eigen werk en het werk van meer kinderen afstemmen en verspreiden over de dag.
Dit blijven we in de groepen 1 t/m 6 om deze reden dan ook voornamelijk zo aanpakken.
Voor groep 7 & 8 leerlingen geldt dit minder, want zij hebben minder begeleiding nodig van ouders (zijn zelfstandiger/of moet dat juist leren) en kunnen door de aansturing van de leerkracht de hele dag aan het werk gezet worden afgewisseld met instructiemomenten op gezette tijden. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. En dat lukt hen met de gerichte feedback door de leerkracht ook! Knap hoor!
Echter de live-online momenten worden ook ervaren als een enorme meerwaarde. De kinderen missen elkaar en ook hun juf juf/meester en kinderen hebben elkaar nodig! Het duurt gewoonweg te lang... Elkaar online ontmoeten in de groepen 1 & 2, had al een vast plaats en zal ook komende weken in de andere groepen 3 t/m 6 meer een vaste plaats gaan innemen.
In groep 7/8 zal er een uitbreiding plaatsvinden naar de vrijdag met meester Harm en juf Anke. Niet om het u moeilijker te maken, maar om in een basisbehoefte te voorzien.
We hopen dat het iedereen gaat lukken om dit in te passen. Lukt het niet, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind, want het is wel belangrijk voor de verbinding van uw kind met de groep. Voor de kinderen in de noodopvang zorgen wij dat zij ook deze online-momenten mee kunnen maken.

Brief aan ouders bestuurder WIJdeVenen
Onder de link vindt u een belangrijke brief van het bestuur speciaal voor u geschreven.

 
Maandag 18 januari 2021

U heeft het ongetwijfeld allemaal in het nieuws meegekregen: De basisscholen blijven in ieder geval gesloten tot maandag 8 februari. Ik vind het heel verdrietig voor onze leerlingen, een zware opgave voor u als ouders, maar in het kader van de veiligheid van iedereen ook een verstandig besluit. Ik hoop dat het u, de kinderen en het schoolteams lukt om de moed erin te houden.

Aanvullingen in het thuisonderwijs
Komende weken zullen wij weer het onderwijs op afstand voor u thuis realiseren, zoals u gewend bent. Ook gaan we in de groepen 3 t/m 6 met de groep of in groepjes live-online-momenten inplannen, om zo ook zicht te hebben op het welzijn van de kinderen naast hun vorderingen. Tegelijkertijd doen de kinderen weer wat sociale contacten op met hun klasgenoten. We zullen op die manier ook wat andere vakken kunnen oppakken dan de basisvakken. Elke groepsleerkracht regelt dit op zijn/haar manier, passend bij de leeftijd van de groep en communiceert het tijdstip van de online-live-momenten via de website en in de bovenbouw via classroom.
De groepen 7 & 8 werken nagenoeg geheel live-online met hun leerkracht via classroom. Bij hen verandert er dus niks.
Ook zullen we komende weken (met name bij de kleuteren onderbouwgroepen) een belrondje met ouders doen, om zo even met u te praten over hoe het allemaal loopt thuis en of de combinatie thuisonderwijs en thuis werken voor u haalbaar is. We begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is voor u thuis en willen dan met u meedenken om te bekijken wat er anders zou kunnen. Zo onderzoeken we gezamenlijk de cirkel van invloed op zoek naar een win-win voor u en de kinderen

 
Vrijdag 8 januari 2021 

Leerkrachten geven de lessen
Voor het team is het online-lesgeven weer veel ballen hooghouden. De groepsleerkrachten bereiden lessen voor, maken lessen en geven lessen aan hun groep (via filmpjes of online). Beide erg tijdrovend. Ook hebben zij veel contacten met leerlingen na en buiten de lessen om via Meet/hangout of Parro. Daarnaast geven de groepsleerkrachten ook lessen aan kwetsbare kinderen die in groepjes 2x per week naar school komen voor specifieke instructies..

Noodopvang
De noodopvang wordt weer door andere collega's begeleidt. Daar maken de kinderen hun huiswerk, worden zij hierin begeleidt zoals u dat thuis ook gedaan zou hebben. Vergeet aub niet het huiswerk mee te geven! Daarnaast spelen zij met elkaar en krijgen ze gym van meester Harm. Voor de noodopvang zijn er wekelijks extra mensen bij ons op school omdat we voor deze extra opvang meer medewerkers nodig hebben. Er is 1 begeleider op 10 kinderen. Dit zijn niet de eigen groepsleerkrachten, maar leerkrachten van het kernteam, onderwijs-ondersteuners en/of stagiaires.
In principe is er noodopvang op de maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag. Voor de woensdag hebben we nagenoeg geen aanmeldingen. Op dit moment worden onze leerlingen op woensdag opgevangen op De Rietkraag. Op de vrijdag is dat andersom. Dan komen er leerlingen van De Rietkraag naar onze school ter noodopvang.

Voor de noodopvang zijn de volgende interne afspraken gemaakt.
● Aanvragen voor de noodopvang gaan via de directie (info@maranathaschool.nl) .
● Aanmelden kan minimaal 2 dagen van tevoren.
● Afmeldingen graag z.s.m. doorgeven (minimaal voor 8.30 uur), anders weten we niet waar de kinderen zijn.
● De opvang is maximaal van 08.30 uur tot 14.30 uur.
● De kinderen kunnen om 08.20 uur via de hoofdingang naar binnen.
● Er is 1 begeleider op 10 kinderen. Dit zijn leerkrachten van het kernteam, onderwijs-ondersteuners en/of stagiaires.
● Kinderen nemen hun eigen schoolwerk, eten, drinken en device mee naar school.
● Het huiswerk van de dag wordt gemaakt onder begeleiding (echter via dezelfde manier als er thuis wordt gewerkt) en er wordt gespeeld bij de opvang.
● Er wordt per dag een half uur gym gegeven door meester Harm (gymkleding ook meegeven aub)
● Er is TSO op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00-12.45 uur, waarbij de kinderen een boterham op school eten en spelen.

 
Vrijdag 18 december 2020

Kwaliteitskaart organisatie thuisonderwijs Maranathaschool jan 2021

Onder de link vindt u de kwaliteitskaart Plan B met alle bijzonderheden en afspraken voor in januari 2021.
Mochten wij het nodig vinden dat uw kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning en begeleiding op school in deze lockdown-periode, dan heeft u een mail of een telefoontje hierover ontvangen of ontvangt u deze vandaag nog. Dit is geen moeten maar een aanbieding waarvan u wel/geen gebruikt wenst te maken.
Heeft u noodopvang nodig dan kunt u een mail sturen naar info@maranathaschool.nl met specifieke informatie over uw beroep en de data en tijden waarvoor u opvang nodig heeft.
U ontvangt dan van de directie een mail met een akkoord of aanvullende vragen.

Ophaalrooster:
Omdat het fijn is om even kort contact te hebben mogen de kinderen van groep 1 t/m 8 op 4 januari 2021  tussen 9 en 10 uur hun spullen op school komen ophalen volgens het volgende rooster:
 • 09:00-09:15 Aij t/m Driehuis
 • 09:15-09:30 Efram t/m Kwint
 • 09:30-09:45 Laan t/m Stigter
 • 09:45- 10:00 Thoma t/m Zandvliet
Stevige tas meenemen:
De leerkrachten zullen zorgen dat de spullen klaarliggen. Welke schoolspullen nemen zij o.a mee naar huis: rekenschriften, spelling werkboeken, taalschriften, Chromebook incl oplader, koptelefoon, muis, etui, andere werkboekjes, schriften. Het meenemen van een grote stevige tas is gewenst.
Mocht het voor u of uw kind niet mogelijk zijn om op het ingeroosterde moment de spullen op te komen halen, dan kunt u dit laten weten via een mail naar de leerkracht. In overleg regelen we dan een ander moment.

Gebruik Chromebook thuis
De leerlingen van groep 5 t/m 8 halen ook hun Chromebook incl. oplader op in hun klas. Op school hebben wij hiervoor strikte regels waarvoor de Chromebook gebruikt mogen worden. Uiteraard gelden deze regels voor thuisgebruik. Wilt u er op toezien dat de leerlingen alleen voor schoolwerk het chromebook gebruiken. De Chromebooks worden op afstand beheerd.
Voor het inloggen etc. verwijzen wij u naar bijlage 2 van de kwaliteitskaart.
Mochten er problemen zijn met het Chromebook zelf, kunt u via de mail contact opnemen met juf Esther - I coach: e.plempervanbalen@maranathaschool.nl 
 
Dinsdag 15 december 2020

Vervroegde kerstvakantie

De kinderen hebben zojuist hun laatste schooldag voor de kerstvakantie afgesloten en hebben nu vakantie. Wij hebben de kinderen bewust geen huiswerk en dergelijke meegegeven, aangezien wij ervaren dat eerst we de druk niet willen opvoeren thuis, maar dat het rondom Kerst juist gaat om lief zijn voor elkaar en welbevinden.
Dat betekent concreet dat we de kinderen op maandag 4 januari zullen uitnodigen om wat werk te komen halen, hen even te ontmoeten en dan online de draad vervolgens weer verder gaan oppakken.  U krijgt hiervoor een rooster. U ontvangt tevens aan het einde van deze week de kwaliteitskaart voor het online-onderwijs en de organisatie ervan per mail.

Organisatie noodopvang
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord wordt van scholen gevraagd om tijdens de Lock Down-periode noodopvang te organiseren voor ouders die beiden in cruciale beroepen werken, en die hun opvang niet geregeld krijgen.
Om in te schatten om hoeveel kinderen het gaat het verzoek ons te melden of u daar gebruik van moet maken. Ik gebruik bewust het woord moeten, aangezien het echt gaat om nood-opvang. Alleen in nood, als het echt niet lukt, vangen wij natuurlijk met liefde uw kinderen op. Dat kan ook per week en per dag verschillen. Wij gaan ons best doen om het georganiseerd te krijgen als het nodig is. Op donderdag 17-12 is opvang mogelijk van 8.30-14.30 uur en op vrijdag 18-12 van 8.30-12.00 uur.

Mocht u hier gebruik van moeten maken:
Verzoek aan te geven om welk cruciaal beroep het gaat van uzelf en uw partner. Verzoek aan te geven om welke datum/dag en tijd het gaat.
Aangezien we twee weken kerstvakantie hebben, lukt het degenen die deze week in nood zitten het misschien wel om het na de kerstvakantie geregeld te krijgen.
Daarom het verzoek om aan het eind van de kerstvakantie, uiterlijk vrijdag 1 januari aan te geven via info@maranathaschool.nl voor welke dagen van de week (en tot hoe laat) u het echt niet geregeld krijgt. Wij regelen, afhankelijk van de aantallen, de planning van de inzet van leerkrachten en ondersteuners. 
Omdat we werken met een maximum van 10 kinderen per opvanggroep (2 begeleiders), kan 1 leerling het verschil maken tussen de inzet van 2 of van 4 collega's. Daarnaast blijft onze hoofdtaak uiteraard lesgeven aan uw kinderen.
Voor deze laatste week voor de kerstvakantie (op 17 en 18 december 2020)  geldt, dat als u gebruik wilt maken van de noodopvang dit graag z.s.m maar uiterlijk voor woensdagavond 16-12 (20.00 uur) aan te vragen via info@maranathaschool.nl . 
U krijgt hierop een antwoord met een bevestiging of een vraag binnen 12 uur. Mocht u niets horen, dan is uw mail wellicht niet goed aangekomen en is het raadzaam nogmaals te mailen of het mailadres te checken.

Tijden/dagen noodopvang:
In principe is er noodopvang op de maandag/dinsdag/donderdag & vrijdag. Voor de woensdag houden we het nog even af. Mochten er nu wel veel aanvragen zijn voor de woensdag, dan kunnen we dit eventueel ook nog oppakken. We houden voor de noodopvang de reguliere schooltijden aan. Kinderen kunnen vanaf 8.20 uur gebracht worden (start opvang is 8.30 uur) en moeten om uiterlijk 14.30 uur gehaald worden. Eerder ophalen mag natuurlijk ook! 

Brief bestuur voor de ouders: 
Brief ouders bij sluiting scholen dec 20 (1).pdf
 
Vrijdag 4 december 2020

Nieuwe beslisboom per 2 december 2020
De meest actuele versie van de beslisboom is van 2 december. Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag.
Let op! Wanneer een medewerker op de kinderopvang bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario's onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.  
Vrijdag 27 november 2020
 
Online contactmomenten met kinderen in thuisquarantaine
Er zijn steeds meer ouders die Er zijn steeds meer ouders die via via toch te maken hebben/krijgen met het Coronavirus in huis. Er zijn vanaf deze week ook enkele kinderen thuis aan het werk omdat zij in quarantaine moeten (in verband met een besmet gezinslid). We hebben om deze kinderen zich nog wat betrokken te laten voelen, vanaf komende week twee medewerkers op 4 ochtenden van de week vrijgeroosterd om op minimaal twee momenten per week met deze kinderen een online contactmoment te hebben (als het mogelijk is meer). Dat kan zijn voor instructie of iets anders. De leerkrachten bepalen de inhoud. Rody en Imme (stagiair in KB-A) voeren het uit. 
Mocht u thuis uw kind in quarantaine hebben, dan wordt er aan u om een mailadres gevraagd (liefst een gmail-mailadres) waarop wij met uw kind in een online meeting kunnen gaan. Dit geldt met name voor de kinderen in groep 1/m 4.

Voor de bovenbouw kan het op hun eigen Chromebook, die zij mee naar huis kunnen nemen in de periode van quarantaine.

Blijf aub alert en goed communiceren met school. Alleen op die manier kunnen we elkaar helpen en een mogelijke besmetting voorkomen. We weten dat kinderen naar school mogen als u of een van uw gezin met lichte klachten wordt getest op het coronavirus. Toch vinden wij het fijn als u uit voorzorg uw kind(eren) thuis houdt. Hierdoor staan met name onze leerkrachten minder bloot aan mogelijke besmettingen. 

 
Vrijdag 20 november

Thuisquarantaine richtlijnen update
Er zijn steeds meer ouders die via via toch te maken hebben/krijgen met het Coronavirus in huis. Vooralsnog houden we het buiten de school, maar het ligt wel op de loer. Blijf aub alert en goed communiceren met school. Alleen op die manier kunnen we elkaar helpen en een mogelijke besmetting voorkomen. 
De richtlijnen voor de thuis-quarantaine zijn gisteren bijgesteld en hierover vindt u in de bijlage een belangrijke brief vanuit de Stichting SPO WIJ de Venen. Lees deze aub goed door, dan bent u weer up-to-date.
 
Vrijdag 16 oktober 2020

Met de explosieve toename van het aantal Covid-19 besmettingen wordt het onvermijdelijk dat er zich ook coronagevallen op school gaan voordoen.

Begin deze week zijn bij ons de eerste covid-19 meldingen onder ouders gedaan.
Wij zijn als school zeer dankbaar als ouders een positieve test van zichzelf of hun kind direct melden. Alleen dan kunnen we goed samenwerken, de protocollen volgen, maatregelen treffen en goed communiceren. Zo houden we het samen op school zo goed mogelijk onder controle en dus ook zo veilig mogelijk.

In het geval van een positief geteste leerling
Conform de RIVM-protocollen vragen we ouders van de positief geteste leerling zelf iedereen te informeren met wie (nauw) contact is geweest. We vragen ook toestemming om de naam van de leerling die het betreft te noemen onder de ouders van de groep waarin de leerling zit.
Zo kunt u ook zelf uw keuzes maken en proactief uw kind goed in de gaten houden of het geen klachten ontwikkelt. Volgens de richtlijnen moet u dit 14 dagen doen. 
De leerkracht doet dit uiteraard ook als uw kind op school is, maar zal eerst zelf getest moeten worden en 10 dagen in quarantaine moeten vanaf de dag dat er voor het laatst contact met de besmette leerling is geweest. In die periode doen wij ons best een vervanger te vinden. Helaas is er geen garantie dat die ook beschikbaar is.

Samenwerking met GGD Hollands Midden
De school staat bij elk geval in nauw contact met de GGD Hollands Midden. Zo borgen we dat aan alle richtlijnen wordt voldaan.  Herfstvakantie 
De herfstvakantie gaat er door alle beperkingen anders uitzien dan dat we gewend zijn. Wij hopen dat iedereen toch een modus kan vinden om het thuis zo gezellig mogelijk te maken en weer uitgerust te kunnen starten na de vakantie.
Mocht gedurende de vakantie er iemand in uw huishouden positief getest worden op Covid-19, zeker in het geval dat dit uw kind betreft, meldt u dit dan aub. nog dezelfde dag zodat wij, conform het protocol, de klasgenoten op tijd kunnen informeren. Dat kan per parro of per mail (info@maranathaschool.nl )
Stel aub zelf iedereen op de hoogte, die contact heeft gehad met de positief bevonden persoon in uw huishouden! 

Alleen samen kunnen we het virus verslaan.

 
Vrijdag 9 oktober 2020

Tot nu toe is het aantal Corona-gevallen dat de school in de nabije omgeving treft is nog 0.
Ook bij de andere 2 scholen is het minimaal. Dat voelt fijn, maar ik ga er wel vanuit dat dit niet zo blijft. Mocht er een ouder/verzorger van een kind besmet raken, dan is dat belangrijk  aan mij te melden (info@maranathaschool.nl). Dat weet u al.  
We zullen u op de hoogte stellen, als er een besmetting is bij een van de ouders van de groep van uw kind. Dat kan anoniem of juist niet. We respecteren die keuze uiteraard.

Bij een leerkracht die getest wordt/ ziek is, positief is of in quarantaine moet, gaan we over op het protocol vervanging leerkrachten:. 
 • Stap 1: Geprobeerd wordt vervanging te regelen via RTC Cella.
 • Stap 2: Is een andere collega in de groep (onderwijsassistent of leerkracht ondersteuner). 
 • Stap 3: Leerlingen blijven thuis. Is dit aan de orde dan ontvangen de ouders van de leerlingen van de betreffende groep (van de zieke leerkracht) een bericht via het Ouderportaal en de mail om hun kind thuis te houden en zelf voor opvang te zorgen.
Zorgt u thuis ook voor een noodplan mocht dit werkelijkheid worden?
Mocht u die dag echt geen mogelijkheid tot opvang hebben, worden de kinderen op school opgevangen en werken ze aan het 'thuis-onderwijs'.

PLAN B
Plan B gaat erover hoe wij stap 3 zo kunnen inrichten, zodat het onderwijs 'thuis' zo goed als mogelijk wel zijn doorgang kan vinden. We hopen altijd op een vervanger vanuit het RTC-Cella, maar we houden er rekening mee, dat die er niet meer zijn.  
Houdt u er thuis ook vast rekening mee en zorg dat u de digitale kant van plan B voorbereidt. 
Leest u dit aub goed door, zodat u als ouder niet voor verrassingen komt te staan.

TESTFASE PLAN B
Het is belangrijk om komende week thuis uit te testen of u met uw device thuis op de schoolomgeving van uw kind kunt komen. Hiervoor heb ik onderstaand aan dit bericht een stappenplan geschreven. Om het nog duidelijker te maken, wordt ook het stappenplan nog uitgelegd in twee korte instructiefilmpjes. 
Het is belangrijk dit uit te testen, omdat de kinderen via dit portal toegang kunnen krijgen tot de oefensoftware bij de methode en online met de juf of meester contact kunnen hebben. De leerlingen van de bovenbouw (groep 6 t/m 8) werken hier al mee op hun chromebook, maar voor de groepen 1 t/m 3 is dit nieuw. Groep 4 en 5 werken hier af en toe op.
 • Wilt u kijken of u thuis op het schoolportaal van uw kind kunt komen? 
Mocht dit niet lukken, wilt u dan contact opnemen met e.plempervanbalen@maranathaschool.nl en omschrijven waar het inloggen misgaat?        
------------------------------------
Log in binnen Google Chrome.  (link naar video)  
Dit doe je alsvolgt:  
1. Klik rechtsboven op het accountsymbool   
2. Klik op 'Synchronisatie inschakelen'  →  'inschakelen'  
3. Log in met het school e-mailadres en wachtwoord van uw kind.
Emailadres is voornaamachternaam@maranathaschool.nl van uw kind (zonder tussenvoegsels). 
Het wachtwoord is 2421Voornaam van uw kind met een hoofdletter.
4. Klik  op 'Gegevens   koppelen'  →   'inschakelen'   
5. Ga naar go.prowise.com    
------------------------------------
Ben je al ingelogd in Google Chrome met een ander account?  (link naar video)
Volg dan onderstaande stappen:  
1. Klik rechtsboven op de accountfoto    
2. Klik op 'Mensen beheren'    
3. Klik op 'Persoon toevoegen'    
4. Log in met het school e-mailadres van uw kind. Zie hierboven bij stap 4
5. Klik op 'Gegevens koppelen'  →  'inschakelen'    
6. Ga naar go.prowise.com    
Let op: je blijft ingelogd op jouw Google-account totdat je weer uitlogt. 
Zorg er daarom voor, wanneer meerdere personen binnen een Chrome browser werken, dat je uitlogt wanneer je het device afsluit.    

 
Vrijdag 2 oktober 2020

De Corona Maatregelen zijn ook intern in onze scholen wat strikter geworden en daardoor aangescherpt.
Het betekent concreet:
 • Vergaderingen/besprekingen gaan online tenzij het noodzakelijk is bij elkaar te komen
 • Ouderavonden en MR-overleggen ook online
 • Ouder/kindgesprekken: online, tenzij het gegeven de situatie noodzakelijk is om live af te spreken
 • Leerlingbesprekingen met externen: online
 
Vrijdag 18 september 2020

Corona verandering voor kinderen tot 13 jaar
Kinderen tot dertien jaar hoeven bij milde klachten niet langer getest te worden op het coronavirus. Dat maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond bekend tijdens een persconferentie. Ook mogen kinderen die bijvoorbeeld verkouden zijn, beginnende keelpijn hebben of een snotneus hebben, weer gewoon naar school en de opvang.
"Kinderen tot en met twaalf jaar dragen nauwelijks bij aan het virus", aldus De Jonge. "Het verspreidingsrisico onder kinderen is klein." Het aangepaste beleid moet ervoor zorgen dat kinderen niet onnodig veel schooldagen missen en dat het wat minder druk wordt in de teststraten.
Dit is belangrijk nieuws, omdat er nu best heel wat kinderen uit de groepen 3 t/m 8 thuis waren met deze klachten. Binnenkort zal er vast een aangepaste beslisboom volgen.
Een test voor kinderen met milde klachten is overigens niet verboden: ze mogen zich nog steeds laten testen, maar het hoeft niet. Dergelijke regels gelden al langer voor kinderen tot zeven jaar.

Ventilatiesysteem in gebouw Buytewech
Er is in onze school sprake van een gescheiden klimaatsysteem (verwarming/koeling) en luchtbehandelingssysteem. 
Het luchtbehandelingssysteem wordt gevormd door zogenaamde WTW (Warmte Terug Win) units. Deze zuigen verse lucht van buiten aan en voeren vervuilde (opgewarmde) lucht uit de lokalen weer af naar buiten.
Het RIVM-Advies bij een dergelijk systeem is: 
1. Zet het ventilatiesysteem in de hoogste stand en ventileer tussen de lessen door 10 tot 15 minuten lang door te luchten (openen van ramen en deuren tegenover elkaar).
2: Als er sprake is van warmteterugwinning met recirculatie, laat de recirculatie uitzetten door de installateur. Als dit niet mogelijk is: volg de RIVM-richtlijn en vermijd het gebruik van dit systeem.
Beide adviezen volgen we uiteraard op. De 1e regelen we zelf in de groepen. Voor de 2e staat er een gesprek met de installateur gepland. 

 
Vrijdag 4 september 2020

In week 3 worden de startgesprekken gehouden. Dit kan alleen als u geheel gezond bent. Kom aub alleen als u de triage vragen allemaal met nee kunt beantwoorden.
Als het om deze reden anders loopt, wilt u dat dan mailen naar de leerkrachten en dan maken de leerkrachten een afspraak met u voor een online-startgesprek in week 4. De startgesprekken zijn in principe op school en kunnen op ruime afstand gevoerd worden. 
Het wachten op de gang is even lastiger: We vragen u zo kort mogelijk in de school en liefst buiten te wachten.  Op de gangen zal desinfecterende gel staan om uw handen te desinfecteren. Probeer als u andere ouders of leerkrachten passeert ook afstand te bewaren.   
Vrijdag 28 augustus 2020

Zoals ik al eerder aangaf zijn na de zomervakantie de Corona-maatregelen nog altijd van kracht. Er is hiervoor weer een nieuw protocol voor de gang van zaken op school (zie de kwaliteitskaart hieronder). Lees deze aub goed door.
Twijfelt u of uw kind naar school kan/mag', dan kunt u gebruik maken van de onderstaande beslisbomen.  Mocht u besluiten uw kind na de beslisboom te hebben doorlopen thuis te houden of juist wel naar school te sturen? Breng dan aub de leerkracht goed op de hoogte van uw denkroute per mail of per Parro-app. Daarmee helpt u uw kind en de leerkracht hoeft u niet extra te raadplegen. 
Alles is een beetje anders, maar we proberen het zo dicht mogelijk bij de gewone werkelijkheid te houden.   
Vrijdag 19 juni 2020

Verkouden kinderen (n.a.v. aanpassing beleid RIVM) 

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:
 • als het kind ook koorts heeft;
 • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19, zoals echt hoesten, benauwdheid.
 • als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.
Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt dat zij thuisblijven:
 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
 • het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).
 
Donderdag 4 juni 2020
 
Vrijdag 8 mei 2020

Woensdag 6 mei 2020
 • Instructie voor de schoolmaatregelen voor de kinderen (ter info & thuisgebruik)
 • Instructie voor het handen wassen in de school (ter info & thuisgebruik)

Zaterdag 25 april 2020

Voor vragen over de noodopvang zijn er verschillende scenario's:
 • Uw kind heeft in de vorige periode van de noodopvang voor cruciale beroepen gebruik gemaakt en u wilt hiervan komende 3 weken weer gebruik maken? 
Stuur de directie een mail vóór 3 mei 2020met: op welke dagen u komende periode werkt en voor uw kind school en noodopvang nodig heeft. Dit aub aangeven voor de gehele periode tot 1 juni. 
U ontvangt van de diretie een bevestiging binnen 72 uur. Het kan zijn dat er een wisseling van dagen volgt om het zo beter passend te maken voor onze organisatie. De aanvraag wordt in ieder geval gerealiseerd. 
 • Uw kind heeft niet eerder van de noodopvang voor cruciale beroepen gebruik gemaakt en u wilt hiervan komende 3 weken wel gebruik maken? 
Stuur de directie een mail vóór 3 mei 2020 met erin:
op welke dagen u komende periode werkt en voor uw kind school en noodopvang nodig heeft. Dit aub aangeven voor de gehele periode tot 1 juni. Met in welke sector u en uw partner werken Met de reden dat geen van beiden thuis kan werken.
De directie neemt binnen 72 uur contact met u op om de aanvraag door te spreken. Het kan zijn dat er een wisseling van dagen wordt voorgesteld om het zo beter passend te maken voor onze organisatie. Of de aanvraag wordt gerealiseerd hangt af van meerdere omstandigheden. 
of
U ontvangt van de directie een bevestiging binnen 72 uur. Het kan zijn dat er een wisseling van dagen komt om het zo beter passend te maken voor onze organisatie. De aanvraag is in ieder geval dan goedgekeurd. 


Voor vragen over het wisselen van uw kind naar een ander cohort (A of B) groep ivm de dagen (zodat het beter passend is voor uw werk): 
Stuur voor 3 mei 2020 een mail naar de directie waarin u aangeeft welke dagen u liever heeft en waarom
De directie verzamelt alle aanvragen en kijk er in de tweede vakantieweek naar. Dan zijn alle noodopvang aanvragen namelijk op een rijtje. 
U ontvangt op uw vraag van wisseling een antwoord na 4 mei 2020. 

 • In principe zijn er geen wisselingen mogelijk omdat er met vele zaken rekening gehouden met worden, zoals gezinnen, verhouding jongens/meisjes en onderwijsbehoeften.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het wel, dat heeft dan te maken met andere aanvragen waardoor er wisselingen optreden die niet anders kunnen of beter zijn omdat de groep leerlingen anders te scheef verdeeld wordt.

Wees dus voorbereid op een NEE, maar het zou misschien toch wel een JA kunnen worden.


Vrijdag 24 april 2020 Praktische algemene vragen/aandachtspunten:
 • Hoe gaan we om met ouders die hun kind niet naar school durven te sturen?
  • Zoals de situatie nu is, geldt de leerplicht niet nadrukkelijk voor het fysiek op school aanwezig zijn. Het is wel van belang dat u hierover contact opneemt met de directie.
 • Hoe gaan we om met zorgen van leraren, leerlingen en ouders?
  • Als u zorgen heeft als ouder kunt u die delen met de leerkracht van uw kind. Ook kan contact gezocht worden met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Als leerlingen zorgen hebben kunnen ze ook altijd bij de leerkracht terecht. Dit kan op de momenten dat ze op school zijn of via de verschillende andere kanalen
 • Hoe gaat de school om met schoolverzuim?
  • Mild, aangezien de situatie zoals deze nu is, de leerplicht niet nadrukkelijk geldt voor het fysiek op school aanwezig zijn.
 • Wat gaan de GGD/RIVM hygiënerichtlijnen worden?
  • Op dit moment zoals in de kwaliteitskaart beschreven. De toekomst blijft onzeker.
 • Hoe gaan we de opvang na schooltijd vormgeven?
  • Dit zal door de kinderopvang geregeld worden in de vorm van buitenschoolse opvang. 
 • Wat is de richtlijn GGD/RIVM voor ouders en leraren inzake symptomen Coronavirus
  • 1,5 meter afstand tussen volwassenen en zoveel als mogelijk tussen leerkracht en kinderen. Leerkrachten met symptomen blijven thuis en ouders mogen niet in de school en beperkt op het schoolplein.
 • Hoe gaan we om met preventieve maatregelen zoals mondkapjes en de GGD/RIVM app?
  • Dit is nog niet aan de orde, er is nog geen advies op dit punt. Maar dragen staat vrij.
 • Hoe gaan we om met noodopvang van kinderen van ouders werkzaam in de cruciale beroepen onder schooltijd op dagen dat de kinderen geen les krijgen?
  • Vooralsnog is daar geen nieuwe uitspraak over vanuit het Rijk of de gemeente. Dus het blijft zoals het was:
   • In principe alleen opvang voor kinderen waarbij (beide) ouders in de cruciale sectoren werken, onder schooltijd.
   • Als school geen opvangcapaciteit heeft kan gevraagd worden aan de kinderopvang of zij iets kunnen betekenen.
   • Als ook de kinderopvang niets kan betekenen, kan hulp gevraagd worden aan de gemeente.
 • Zijn er specifieke looproutes in school nodig? 
  • Nee. Wel de in de kwaliteitskaart beschreven in- en uitgangen en gefaseerd naar binnen en gestroomlijnd weer naar buiten.
 • Hoe gaan we om met instroom nieuwe leerlingen?
  • Die blijven van harte welkom om te starten, mee in het ritme van de groep. Er worden met de ouders afspraken op maar gemaakt.
 • 1,5-meter afstand houden en het jonge kind?
  • Dat zal niet mogelijk zijn. We kunnen dit ook niet voor 100% garanderen.

​​​​​​Maandag 20 april 2020

Noodopvang tijdens de meivakantie
Mocht u tijdens de meivakantie gebruik moeten maken van noodopvang is er, tussen de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeente, het volgende afgesproken:

Tijdens de meivakantie zijn de scholen gesloten. De noodopvang zal geboden worden door de kinderopvangorganisaties. De schoolgaande kinderen (tot 12 jaar) worden opgevangen binnen de huidige BSO-locaties. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt: 
 • De aanvragen voor de noodopvang voor tijdens de meivakantie moet voor 24 april worden ingediend bij de kinderopvangorganisaties waar ouders normaal ook opvang afnemen. Ouders die in vitale beroepen werken en zelf de opvang niet georganiseerd krijgen, hoeven niet te betalen voor de extra noodopvang.
 • Ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang, maar nu wel noodopvang nodig hebben, kunnen hiervoor contact op nemen met de gemeente 14-0172 of via info@nieuwkoop.nl. Dit ook zoveel mogelijk voor 24 april in verband met het maken van roosters en zorgen voor voldoende bezetting. 
 • Voor ouders die onverwachts opvang nodig hebben kan altijd een uitzondering worden gemaakt. 
 • 27 april en 5 mei zijn de kinderopvangorganisaties dicht. Wanneer er dan opvang nodig is dan zal dit gezien worden als weekendopvang. 
Nacht- en weekendopvang (24-uurs opvang) 
 • Voor de nacht en weekendopvang zijn er mogelijkheden bij een tweetal zorgboerderijen en er zijn mogelijkheden bij een aantal gastouders. 
 • Ouders nemen voor 24 uurs (nacht / weekend) opvang contact op met de gemeente.

Vrijdag 19 april 2020
Donderdag 9 april 2020 Paasviering
Woensdag 8 april 2020
Maandag 6 april 2020
 • Ophaalrooster maandag 6 april 2020 tussen 10-11 uur 
 • Aanvullende maatregelen voor in/bij de noodopvang:

Donderdag 2 april 2020
Zaterdag 28 maart 2020
 • De Vivente-groep heeft een dagboekje gemaakt voor: Op weg naar Pasen. Vindt u het van belang hier thuis aandacht aan te besteden, dan kunt u gebruikmaken van dit dagboekje voor komende twee weken; Op weg naar Pasen

Vrijdag 27 maart 2020
 • Het landelijke motto is 'Laten we een beetje op elkaar letten'.
  Misschien lukt het niet elke dag om uw kind bij álle activiteiten te begeleiden. Soms moet er in uw gezin misschien even een andere keus gemaakt worden. Of misschien ziet u dat sommige opdrachten of leerstof nog een beetje moeilijk zijn. Dat is niet erg, kijk of u kunt helpen. Of misschien kan de leerkracht via de parro-app helpen. En anders, maakt u zich vooral niet druk. Er komen nog zoveel schooldagen in het leven... 
  Bij alles wat wij als school uw kind en u de komende tijd bieden of vragen, geldt: 'Zoveel als goed is voor u en uw kind'.
  Leg daarom de lat niet te hoog, houd het fijn voor uw kind én voor uzelf. 


Donderdag 26 maart 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Maandag 23 maart 2020
Donderdag 19 maart 2020

Woensdag 18 maart

Maandag 16 maart 2020

Zondag 15 maart 2020

Donderdag 12 maart 2020
Dinsdag 3 maart 2020
Maandag 2 maart 2020

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline