Maranathaschool

Formulier aanvraag verlof Maranathaschool

Formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek
  • Gegevens aanvrager(s), ouder(s), verzorger(s):
  • Vraagt verlof aan voor de volgende periode:
voor onderstaande kind(eren):
  • Gegevens kind(eren)
  • Reden voor extra verlofaanvraag
Tot slot een aantal regels rondom het aanvragen van een extra verlof:
  • Als het extra verlof meer dan 2 weken (>10 dagen) betreft, moet dit aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hiervoor moet u een marge van 6 weken in acht nemen voor de procedure.
  • Het aanvragen van een extra verlof dient altijd schriftelijk door middel van een formulier plaats te vinden.
  • Het toewijzen of afwijzen van een extra verlof gaat eveneens per mail (schriftelijk) en zal mits het verlof tijdig is aangevraagd, minimaal 2 weken voordat het verlof zal plaatsvinden verstuurd worden.
  • Bij een mogelijke afwijzing kunt u tegen het besluit een bezwaar indienen binnen 10 dagen na het afwijzen van het extra verlof. 
  • Bij ongeoorloofd verzuim is de schoolleiding verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
* Verplichte velden

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline