Maranathaschool
Medezeggenschapsraad

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht aangaande het beleid op school. Zo komen zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.

In de MR hebben 3 teamleden en 3 vertegenwoordigers van de ouders zitting. De oudergeleding wordt via verkiezing uit de ouders gekozen. De teamleden hebben per toerbeurt zitting.

De MR komt ongeveer 5 à 6 keer per jaar bijeen en overlegt 1 maal per jaar met het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar en in school. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de MaraNieuwtjes.

De Medezeggenschapsraad 2021-2022 bestaat uit de volgende ouder- en een teamgeleding:

Oudergeleding:
 • Esther van Koert
  • moeder van Ferron; gr. 4/5 & Novan; gr. 3 
  • lid MR: 2e termijn tot juli 
 • Hanke Vis 
  • moeder van Jonne; gr. 4/5
  • lid MR: 1e termijn tot juli 
 • Marleen de Boer
  • moeder van Fenna; gr 5 & Esmee; gr 2 
  • lid MR: 1e termijn tot juli 
Teamgeleding:
 • Mitchell van der Hulst 
  • leerkracht BB-7 
  • lid; 1e termijn tot juli 
 • Sabina de Boggende
  • leerkracht KB-B
  • voorzitter; 1e termijn tot juli 
Het email adres van MR is: oudersmrmaranatha@gmail.com

Vergaderdata 22/23

Notulen MR-vergaderingen 21/22:

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline