Maranathaschool
Medezeggenschapsraad

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht aangaande het beleid op school. Zo komen zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.

In de MR hebben 3 teamleden en 3 vertegenwoordigers van de ouders zitting. De oudergeleding wordt via verkiezing uit de ouders gekozen. De teamleden hebben per toerbeurt zitting.

De MR komt ongeveer 5 a 6 keer per jaar bijeen en overlegt 1 maal per jaar met het bestuur. De vergaderingen zijn openbaar en in school. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de MaraNieuwtjes.

De Medezeggenschapsraad 2019-2020 bestaat uit de volgende ouder- en een teamgeleding:

Oudergeleding:
 • Angelique Koornstra (moeder van Noa; gr. 8) - lid & afgevaardigde GMR (2e termijn tot juli 2020)
 • Lizzy van der Hoorn (moeder van Minq; gr. 5 & Ninthe; gr. 4) - lid MR (2e termijn tot juli 2022)
 • Simone Griffioen (moeder van Femke; gr. 6) - secretaris (2e termijn tot juli 2021)
Teamgeleding:
 • Ans Hardsteen (leerkracht OB-4) - lid en afgevaardigde GMR (1e termijn tot juli 2020)
 • Mieke Vrolijk (leerkracht KB-Blauw) - lid (1e termijn tot juli 2021)
 • Carla Takken (leerkracht BB-4) - lid (1e termijn tot juli 2022)
Vergaderdata:
 • 30 september 2019; verslag 
 • 25 november 2019; verslag
 • 27 januari 2020
 • 9 maart 2020
 • 20 april 2020
 • 29 juni 2020

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline