Maranathaschool
Medezeggenschapsraad

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht aangaande het beleid op school. Zo komen zaken aan de orde als schoolplan, vakanties, klachten, veilige schoolroutes, sollicitatieprocedure.

In de MR hebben 3 teamleden en 3 vertegenwoordigers van de ouders zitting. De oudergeleding wordt via verkiezing uit de ouders gekozen. De teamleden hebben per toerbeurt zitting.

De MR komt ongeveer 5 á 6 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en in school. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de MaraNieuwtjes.

De Medezeggenschapsraad 2023-2024 bestaat uit de volgende ouder- en een teamgeleding:

Oudergeleding:
 • Esther van Koert
  • moeder van Ferron; gr. 4/5 & Novan; gr. 3 
  • lid MR: 1e termijn tot juli 2025
 • Hanke Vis 
  • moeder van Jonne; gr. 4/5
  • lid MR: 2e termijn tot juli 2026
 • Marleen de Boer
  • moeder van Fenna; gr 7 & Esmee; gr 4/5 
  • lid MR: 1e termijn tot juli 2024
Teamgeleding:
 • Mitchell van der Hulst 
  • leerkracht BB-7 
  • lid MR; 1e termijn tot juli 2024
 • Sabina de Boggende
  • leerkracht KB-B
  • voorzitter MR; 1e termijn tot december 2025
 • Anke Disseldorp 
  • leerkracht BB-7 
  • lid MR; 1e termijn tot juli 2026
Het e-mailadres van MR is: oudersmrmaranatha@gmail.com of maranatha-mr@wijdevenen.nl.

Vergaderdata 23/24
 • di 12 december
 • di 6 februari
 • di 12 maart
 • di 16 april
 • di 18 juni 

Notulen MR-vergaderingen 23/24:
Notulen MR 26-09-2023.pdf
Notulen MR 12-12-2023.pdf
Notulen_MR_06-02-2024.pdf

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline