Maranathaschool

Op zoek naar een school in Nieuwkoop?

Hoe werkt het?
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met de schoolleiding voor een oriëntatiegesprek en/of rondleiding. U kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen: 
Kijkochtenden

Op de volgende momenten zijn alle 3 de scholen van Buytewech open voor een kijkje tussen 9.00 en 11.30 uur. 

3 november 2023 / 6 maart 2024 & 8 maart 2024
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: rondleiding.buytewech@wijdevenen.nl met het verzoek aan te geven welke datum hen het meest schikt. Vanuit één centraal aanmeldpunt zal/zullen de rondleiding(en) dan ingepland en, waar mogelijk, afgestemd worden. 
Ouders ontvangen een bevestiging van datum en tijdsstip.

De rondleiding duurt een half uur per school en ouders kunnen dus aangeven bij welke scholen zij zich op willen geven voor een dergelijke rondleiding. 
Tijdens deze ochtenden zal er geen koffie en thee geschonken worden en vragen we ouders een mondkapje te dragen. Dit beleid kan nog aangepast worden (zodra de maatregelen versoepeld worden of juist verzwaard).

Maranathavlog
Hieronder kunt u alvast een kijkje in de school nemen via een Maranathaschool-vlog door 2 leerling-ambassadeurs uit groep 7:

Aanmelden
Als ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen zij een aanmeldingsformulier invullen, dat kan aan u worden gemaild, zodat u het kunt printen en invullen. Het kan echter ook worden gedaan via het formulier op de website: Aanmeldformulier Maranathaschool
 

Wij adviseren uw kind aan te melden nadat uw kind drie jaar is geworden en liefst tussen de 6 a 4 maanden voor de vierde verjaardag. 

Voor schooljaar 2024-2025 verzoeken wij u om uw kind liefst vóór 1 april 2024 aan te melden. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor dat schooljaar maken. 
Voor schooljaar 2025-2026 verzoeken wij u om uw kind liefst vóór 1 april 2025 aan te melden.
 
Hoe verloopt de aanmeldprocedure
 • Na de aanmelding krijgt u een bevestiging.
 • Vervolgens ontvangt u mail met een uitnodiging voor een intakegesprek met een van de kleuterjuffen op school. In de bijlage van de uitnodigingsmail zit ook een intakeformulier met vragen over uw kind om in te vullen.
 • Wij vragen u om dit intakeformulier vooraf in te vullen en deze voorafgaand aan het gesprek (ruim 2 weken tevoren) in de brievenbus van de school te doen of per mail te versturen.
 • Op het intakeformulier geven ouders aan of hun kind wel of geen speciale ondersteuning, aandacht of hulp nodig heeft. Dit is belangrijk voor ons om in te schatten wat uw kind nodig heeft aan eventuele ondersteuning. 
 • De intern begeleider kan mogelijk bij het intakegesprek aansluiten om verder te onderzoeken welke ondersteuning uw kind extra nodig heeft en/of dit voor onze school haalbaar is. De Maranathaschool is in de meeste gevallen wel geschikt voor uw kind. Wanneer dat echter niet zo is, gaat de directeur samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek.
 • Na het intakegesprek ontvangt u het laatste formulier: het inschrijfformulier
 • Na invulling van dit inschrijfformulier en het inleveren ervan op school, wordt de inschrijving van uw kind definitief.
Inschrijving en wendagen 4 jarigen
Na het intakegesprek vindt de inschrijving plaats. Tijdens het gesprek maakt u met de leerkracht van de kleuterbouw afspraken over de zogenoemde 'wendagen' (ongeveer 5 a 6 dagdelen).
Naar school gaan (dagdelen wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. 

Aanmelden en inschrijving kinderen ouder dan 4 jaar
In een lopend schooljaar dient u zich te realiseren dat een groep mogelijk vol kan zijn. De groepen zijn dan al geformeerd. 
Indien de groepen vol zijn, komt u op onze wachtlijst. U kunt dan het schooljaar opvolgend instromen. Wij kiezen namelijk voor een maximaal aantal van 28 leerlingen in onze kleuter- en onderbouwgroepen (gr. 1 t/m 4) en ook in onze bovenbouwgroepen (gr. 5 t/m8) gaan we tot maximaal 28 leerlingen
 • Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere school, is de procedure hetzelfde zoals eerder omschreven, met uitzondering van het aantal wendagen.
 • Er bestaat voor basisschoolkinderen de mogelijkheid om een dag of dagdeel op bezoek te komen en de sfeer te proeven in een groep.  
 • Wanneer een kind van school wisselt, wordt er na een aanmelding (en het eerste contact met de ouders) altijd contact opgenomen met de directie van de huidige basisschool van het kind.
 • Het advies en het onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. 
 • Een overstap vindt meestal na een schoolvakantie plaats.
 

Tot slot

De Rijksoverheid heeft een Basisonderwijsgids uitgebracht met informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.

Daarnaast kunt u ter vergelijking van de scholen in de buurt ook een kijkje nemen op www.scholenopdekaart.nl. Hier vind u alle gegevens (cijfers) over onze school en alle scholen in Nederland.

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline