Maranathaschool

Op zoek naar een school in Nieuwkoop?

Hoe werkt het?
U kunt altijd, ook buiten de kijkochtenden, vrijblijvend een afspraak maken met de schoolleiding voor een oriëntatiebezoek; een gesprek en een rondleiding en/of een kijkje in de school. U kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen.
Aanvraag oriëntatiebezoek Maranathaschool

Kijkochtenden
Op de kijkochtenden krijgen nieuwe ouders met hun kind(eren) de mogelijkheid om de school in bedrijf te zien en een kijkje te nemen in de groepen. Tijdens deze kijkochtenden kunt u de sfeer van onze school ervaren. De kijkochtenden zijn van 9.00 tot 11.00 uur.

De kijkochtenden in schooljaar 2019-2020 zijn op:
 • woensdag 13 november 2019 
 • woensdag 11 maart 2020 
 • vrijdag 13 maart 2020
U kunt vrijblijvend even binnenlopen. U wordt rondgeleid door een of twee van onze leerlingen en u kunt uw vragen stellen aan directie of aan een van de leerkrachten.
U krijgt op deze manier de gelegenheid om een kijkje in onze school te nemen om de sfeer in de school te ervaren.

Aanmelden
Als ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen zij een aanmeldingsformulier invullen, dat kan worden opgehaald op school (papieren versie) of kan worden gedaan via het formulier op de website: Aanmeldformulier Maranathaschool

Wij adviseren uw kind aan te melden vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt en ongeveer vier maanden voor de vierde verjaardag. 
Voor schooljaar 2020-2021 verzoeken wij u om uw kind vóór 1 april 2020 aan te melden. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor dat schooljaar maken. 

Hoe verloopt de aanmeldprocedure
 • Na de aanmelding krijgt u ten eerste een bevestiging
 • Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek en in de bijlage een intakeformulier met vragen over uw kind om in te vullen.
 • Wij vragen u om dit intakeformulier vooraf in te vullen en deze voorafgaand aan het gesprek (liefst 2 weken tevoren) op school af te geven of per mail te versturen.
 • Op het intakeformulier geven ouders aan of hun kind wel of geen speciale ondersteuning, aandacht of hulp nodig heeft. De directeur en de intern begeleider van de school bekijken samen met de ouders of De Maranathaschool geschikt is voor uw kind. Dat is bijna altijd het geval. Wanneer dat echter niet zo is, gaat de directeur samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek.
 • Op het intakegesprek ontvangt u het laatste formulier: het inschrijfformulier
 • Na invulling van dit inschrijfformulier en het inleveren ervan op school, wordt de inschrijving van uw kind definitief.
Inschrijving en wendagen 4 jarigen
Na het intakegesprek vindt de inschrijving plaats en worden er met de leerkracht van de kleuterbouw afspraken gemaakt over de zogenoemde 'wendagen' (ongeveer 6 dagdelen). De leerkracht neemt hiervoor per mail contact op met de ouders.
Naar school gaan (dagdelen wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. 

Aanmelden en inschrijving kinderen ouder dan 4 jaar
In een lopend schooljaar dient u zich te realiseren dat een groep mogelijk vol kan zijn. De groepen zijn dan al geformeerd. 
Indien de groepen vol zijn, komt u op onze wachtlijst. U kunt dan het schooljaar opvolgend instromen. Wij kiezen namelijk voor een maximaal aantal van 28 leerlingen in onze kleuter- en onderbouwgroepen en in onze bovenbouwgroepen gaan we tot maximaal 30 leerlingen
 • Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere school, is de procedure hetzelfde zoals eerder omschreven, met uitzondering van het aantal wendagen.
 • Er bestaat voor basisschoolkinderen de mogelijkheid om een dag of dagdeel op bezoek te komen en de sfeer te proeven in een groep.  
 • Wanneer een kind van school wisselt, wordt er na een aanmelding (en het eerste contact met de ouders) altijd contact opgenomen met de basisschool van het kind.
 • Het advies en het onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. 
 • Een overstap vindt meestal na een schoolvakantie plaats.


Tot slot
De Rijksoverheid heeft een Basisonderwijsgids uitgebracht met informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.

Daarnaast kunt u ter vergelijking van de scholen in de buurt ook een kijkje nemen op www.scholenopdekaart.nl. Hier vind u alle gegevens (cijfers) over onze school en alle scholen in Nederland.

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline