Maranathaschool
MUZIEK


Om het muziekonderwijs goed op de kaart te zetten is er samenwerking gezocht met de muziekvereniging DSS (uit Aarlanderveen) als partner en een muziekdocent (Daniëlle Kreb) die het team de kneepjes van het vak kan en wil leren.
 
Waarom vinden wij muziek op de Maranathaschool belangrijk?
  • Muziekles vergroot de woordenschat, het lees- en rekenvermogen en taalbegrip van de kinderen.
  • Met muziek train je spelenderwijs het concentratievermogen.
  • Muziek brengt kinderen in beweging en verbetert bijvoorbeeld de coördinatie tussen linker- en rechterhand.
  • Muziek verbetert de samenwerking tussen de twee hersenhelften en daar worden kinderen creatiever van en leert kinderen beter omgaan met emoties.
  • Muziek is een heel natuurlijke manier om rekening te houden met elkaar en het groepsgevoel van een klas te bevorderen.
We hebben de landelijke muzieksubsidie aangevraagd en ontvangen. Hierdoor kunnen wij ons doel bereiken, namelijk:

Goed muziekonderwijs, waarbij de kinderen:
  1. beelden, muziek, taal, spel en beweging leren gebruiken, om gevoelens en ervaringen ermee uit te drukken en ermee te communiceren.
  2. nadenken over eigen muziekwerk en over dat van anderen.
  3. Kennis verwerven over en waardering krijgen voor aspecten van cultureel erfgoed.
 
  

  


Schoolbrede projecten met muziek:

 
 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline