Maranathaschool

Onze school is een protestant christelijke basisschool. 
We kiezen ervoor een school te zijn met een eigen en open christelijke identiteit. 
Dit betekent: dat we het belangrijk vinden dat er op onze school ook plaats is voor kinderen en ouders met een andere of geen geloofsovertuiging. 
We vragen van alle ouders en kinderen respect voor de identiteit van onze school. 
We zijn graag met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en het beste te bewaren.

We geven een eigentijdse inhoud aan de sleutelbegrippen van het christelijke geloof, zoals respect, verantwoordelijkheid, liefde, hoop en dankbaarheid.
Door de lessen godsdienstige vorming uit Trefwoord leren kinderen de bedoeling van de bijbelverhalen en spiegelverhalen te begrijpen door met elkaar te praten over wat deze verhalen betekenen in de omgang met elkaar.  Respect en elkaar willen begrijpen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Op onze school zie je onze christelijke identiteit terug in: 

  • Elke schooldag wordt de dag begonnen met een gebed, lied of een gedicht
  • We vertellen verhalen uit de bijbel, spiegelverhalen en zingen liedjes hierover.
  • Er is aandacht voor de christelijke feestdagen en de vieringen die daarbij horen.
  • Eens per 2 jaar werken we als school mee aan een schoolkerkdienst met de verschillende kerken in Nieuwkoop.

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline