Maranathaschool

De leerlingenraad op de Maranathaschool

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers
van de groepen 4 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de Maranathaschool kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op onze school.

De leerlingenraad wordt begeleid door juf Nicole & juf Norella.

Visie

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij vinden het belangrijk om leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen, de 7 gewoonten van The Leader in Me te oefenen en voor de school om er iets mee te doen.

Daarnaast willen wij in het onderwijs aandacht besteden aan: actief burgerschap en sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze proactief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermee zelf verantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van hun omgeving.

Doelen

De Maranathaschool beoogt met het oprichten van een leerlingenraad een aantal doelen. Leerlingen leren:

 • een eigen mening vormen (proactief zijn).
 • ideeën en meningen verwoorden en te beargumenteren (pro actief zijn).
 • door middel van een dialoog een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is (denk win-win).
 • empatisch luisteren (eerst begrijpen, dan begrepen worden).
 • te overleggen en samen te werken (creëer synergie).
 • elkaars mening te respecteren (denk win-win).
 • eigen verantwoordelijkheid nemen (proactief zijn).
 • leren zichzelf te presenteren (proactief zijn).
 • op speelse wijze de werking van democratie ervaren (creëer synergie).
 • om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap).
 • zich te motiveren voor school en omgeving (proactief zijn, einddoel voor ogen en belangrijke zaken eerst). 

Samenstelling van de leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers van de verschillende groepen. Per bouwgroep nemen er twee leerlingen plaats in de leerlingenraad. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen als klassenvertegenwoordiger. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn, vindt er een stemming of een democratisch gesprek in de klas plaats.

Criteria kunnen zijn:

 • iemand die namens de groep spreekt.
 • iemand die durft te spreken of dit wil oefenen.
 • iemand die met iedereen in de groep kan spreken
 • iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten.
 • iemand die vertrouwd wordt door de groep.

De leden blijven in principe een jaar lid en kunnen zich het jaar erna opnieuw beschikbaar stellen. Daarbij gaan leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar voor leerlingen die reeds een termijn zitting hebben gehad.

Elke 2e maandag van de maand komt de leerlingenraad bijeen in de teamkamer. 

De Leerlingenraad van 2023-2024

De leerlingenraad heeft de volgende leden met ieder een eigen rol en persoonlijk doel voor ogen.

 • Leoni (gr 4) als verzorger gewoonte 7
 • Stijn (gr 5) als verzorger gewoonte 7
 • Fenna (gr. 5) als verzorger van gewoonte 7
 • Ruben (gr. 6) als voorzitter
 • Daan (gr 7) als secretaris 
 • Esmee (gr 7) als tijdbewaker
 • Kiki (gr. 8) als notulist
 • Lisa (gr. 8) als voorzitter
MB 4/5: Leoni & Stijn BB 5/6: Fenna & Ruben BB 7: Daan & Esmee BB 8: Kiki & Lisa

 

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline