Maranathaschool

Coronamaatregelen en communicatie thuisonderwijs

Coronamaatregelen geldend op de Maranathaschool


Vrijdag 28 augustus 2020  
Vrijdag 19 juni 2020


Verkouden kinderen (n.a.v. aanpassing beleid RIVM) 

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:
 • als het kind ook koorts heeft;
 • als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19, zoals echt hoesten, benauwdheid.
 • als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.
Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt dat zij thuisblijven:
 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
 • het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).
 
Donderdag 4 juni 2020
 
Vrijdag 8 mei 2020

Woensdag 6 mei 2020
 • Instructie voor de schoolmaatregelen voor de kinderen (ter info & thuisgebruik)
 • Instructie voor het handen wassen in de school (ter info & thuisgebruik)

Zaterdag 25 april 2020

Voor vragen over de noodopvang zijn er verschillende scenario's:
 • Uw kind heeft in de vorige periode van de noodopvang voor cruciale beroepen gebruik gemaakt en u wilt hiervan komende 3 weken weer gebruik maken? 
Stuur de directie een mail vóór 3 mei 2020met: op welke dagen u komende periode werkt en voor uw kind school en noodopvang nodig heeft. Dit aub aangeven voor de gehele periode tot 1 juni. 
U ontvangt van de diretie een bevestiging binnen 72 uur. Het kan zijn dat er een wisseling van dagen volgt om het zo beter passend te maken voor onze organisatie. De aanvraag wordt in ieder geval gerealiseerd. 
 • Uw kind heeft niet eerder van de noodopvang voor cruciale beroepen gebruik gemaakt en u wilt hiervan komende 3 weken wel gebruik maken? 
Stuur de directie een mail vóór 3 mei 2020 met erin:
op welke dagen u komende periode werkt en voor uw kind school en noodopvang nodig heeft. Dit aub aangeven voor de gehele periode tot 1 juni. Met in welke sector u en uw partner werken Met de reden dat geen van beiden thuis kan werken.
De directie neemt binnen 72 uur contact met u op om de aanvraag door te spreken. Het kan zijn dat er een wisseling van dagen wordt voorgesteld om het zo beter passend te maken voor onze organisatie. Of de aanvraag wordt gerealiseerd hangt af van meerdere omstandigheden. 
of
U ontvangt van de directie een bevestiging binnen 72 uur. Het kan zijn dat er een wisseling van dagen komt om het zo beter passend te maken voor onze organisatie. De aanvraag is in ieder geval dan goedgekeurd. 


Voor vragen over het wisselen van uw kind naar een ander cohort (A of B) groep ivm de dagen (zodat het beter passend is voor uw werk): 
Stuur voor 3 mei 2020 een mail naar de directie waarin u aangeeft welke dagen u liever heeft en waarom
De directie verzamelt alle aanvragen en kijk er in de tweede vakantieweek naar. Dan zijn alle noodopvang aanvragen namelijk op een rijtje. 
U ontvangt op uw vraag van wisseling een antwoord na 4 mei 2020. 

 • In principe zijn er geen wisselingen mogelijk omdat er met vele zaken rekening gehouden met worden, zoals gezinnen, verhouding jongens/meisjes en onderwijsbehoeften.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het wel, dat heeft dan te maken met andere aanvragen waardoor er wisselingen optreden die niet anders kunnen of beter zijn omdat de groep leerlingen anders te scheef verdeeld wordt.

Wees dus voorbereid op een NEE, maar het zou misschien toch wel een JA kunnen worden.


Vrijdag 24 april 2020 Praktische algemene vragen/aandachtspunten:
 • Hoe gaan we om met ouders die hun kind niet naar school durven te sturen?
  • Zoals de situatie nu is, geldt de leerplicht niet nadrukkelijk voor het fysiek op school aanwezig zijn. Het is wel van belang dat u hierover contact opneemt met de directie.
 • Hoe gaan we om met zorgen van leraren, leerlingen en ouders?
  • Als u zorgen heeft als ouder kunt u die delen met de leerkracht van uw kind. Ook kan contact gezocht worden met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Als leerlingen zorgen hebben kunnen ze ook altijd bij de leerkracht terecht. Dit kan op de momenten dat ze op school zijn of via de verschillende andere kanalen
 • Hoe gaat de school om met schoolverzuim?
  • Mild, aangezien de situatie zoals deze nu is, de leerplicht niet nadrukkelijk geldt voor het fysiek op school aanwezig zijn.
 • Wat gaan de GGD/RIVM hygiënerichtlijnen worden?
  • Op dit moment zoals in de kwaliteitskaart beschreven. De toekomst blijft onzeker.
 • Hoe gaan we de opvang na schooltijd vormgeven?
  • Dit zal door de kinderopvang geregeld worden in de vorm van buitenschoolse opvang. 
 • Wat is de richtlijn GGD/RIVM voor ouders en leraren inzake symptomen Coronavirus
  • 1,5 meter afstand tussen volwassenen en zoveel als mogelijk tussen leerkracht en kinderen. Leerkrachten met symptomen blijven thuis en ouders mogen niet in de school en beperkt op het schoolplein.
 • Hoe gaan we om met preventieve maatregelen zoals mondkapjes en de GGD/RIVM app?
  • Dit is nog niet aan de orde, er is nog geen advies op dit punt. Maar dragen staat vrij.
 • Hoe gaan we om met noodopvang van kinderen van ouders werkzaam in de cruciale beroepen onder schooltijd op dagen dat de kinderen geen les krijgen?
  • Vooralsnog is daar geen nieuwe uitspraak over vanuit het Rijk of de gemeente. Dus het blijft zoals het was:
   • In principe alleen opvang voor kinderen waarbij (beide) ouders in de cruciale sectoren werken, onder schooltijd.
   • Als school geen opvangcapaciteit heeft kan gevraagd worden aan de kinderopvang of zij iets kunnen betekenen.
   • Als ook de kinderopvang niets kan betekenen, kan hulp gevraagd worden aan de gemeente.
 • Zijn er specifieke looproutes in school nodig? 
  • Nee. Wel de in de kwaliteitskaart beschreven in- en uitgangen en gefaseerd naar binnen en gestroomlijnd weer naar buiten.
 • Hoe gaan we om met instroom nieuwe leerlingen?
  • Die blijven van harte welkom om te starten, mee in het ritme van de groep. Er worden met de ouders afspraken op maar gemaakt.
 • 1,5-meter afstand houden en het jonge kind?
  • Dat zal niet mogelijk zijn. We kunnen dit ook niet voor 100% garanderen.

​​​​​​Maandag 20 april 2020

Noodopvang tijdens de meivakantie
Mocht u tijdens de meivakantie gebruik moeten maken van noodopvang is er, tussen de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeente, het volgende afgesproken:

Tijdens de meivakantie zijn de scholen gesloten. De noodopvang zal geboden worden door de kinderopvangorganisaties. De schoolgaande kinderen (tot 12 jaar) worden opgevangen binnen de huidige BSO-locaties. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt: 
 • De aanvragen voor de noodopvang voor tijdens de meivakantie moet voor 24 april worden ingediend bij de kinderopvangorganisaties waar ouders normaal ook opvang afnemen. Ouders die in vitale beroepen werken en zelf de opvang niet georganiseerd krijgen, hoeven niet te betalen voor de extra noodopvang.
 • Ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang, maar nu wel noodopvang nodig hebben, kunnen hiervoor contact op nemen met de gemeente 14-0172 of via info@nieuwkoop.nl. Dit ook zoveel mogelijk voor 24 april in verband met het maken van roosters en zorgen voor voldoende bezetting. 
 • Voor ouders die onverwachts opvang nodig hebben kan altijd een uitzondering worden gemaakt. 
 • 27 april en 5 mei zijn de kinderopvangorganisaties dicht. Wanneer er dan opvang nodig is dan zal dit gezien worden als weekendopvang. 
Nacht- en weekendopvang (24-uurs opvang) 
 • Voor de nacht en weekendopvang zijn er mogelijkheden bij een tweetal zorgboerderijen en er zijn mogelijkheden bij een aantal gastouders. 
 • Ouders nemen voor 24 uurs (nacht / weekend) opvang contact op met de gemeente.

Vrijdag 19 april 2020
Donderdag 9 april 2020 Paasviering
Woensdag 8 april 2020
Maandag 6 april 2020
 • Ophaalrooster maandag 6 april 2020 tussen 10-11 uur 
 • Aanvullende maatregelen voor in/bij de noodopvang:

Donderdag 2 april 2020
Zaterdag 28 maart 2020
 • De Vivente-groep heeft een dagboekje gemaakt voor: Op weg naar Pasen. Vindt u het van belang hier thuis aandacht aan te besteden, dan kunt u gebruikmaken van dit dagboekje voor komende twee weken; Op weg naar Pasen

Vrijdag 27 maart 2020
 • Het landelijke motto is 'Laten we een beetje op elkaar letten'.
  Misschien lukt het niet elke dag om uw kind bij álle activiteiten te begeleiden. Soms moet er in uw gezin misschien even een andere keus gemaakt worden. Of misschien ziet u dat sommige opdrachten of leerstof nog een beetje moeilijk zijn. Dat is niet erg, kijk of u kunt helpen. Of misschien kan de leerkracht via de parro-app helpen. En anders, maakt u zich vooral niet druk. Er komen nog zoveel schooldagen in het leven... 
  Bij alles wat wij als school uw kind en u de komende tijd bieden of vragen, geldt: 'Zoveel als goed is voor u en uw kind'.
  Leg daarom de lat niet te hoog, houd het fijn voor uw kind én voor uzelf. 


Donderdag 26 maart 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Maandag 23 maart 2020
Donderdag 19 maart 2020

Woensdag 18 maart

Maandag 16 maart 2020

Zondag 15 maart 2020

Donderdag 12 maart 2020
Dinsdag 3 maart 2020
Maandag 2 maart 2020

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline